Sustav digitalnih geodetskih elaborata
Aplikativno rješenje koje ovlaštenim geodetskim izvoditeljima omogućava potpunu podršku za pripremu digitalnog geodetskog elaborata (DGE) prateći cjelokupan proces od preuzimanja digitalnih podataka početnog stanja u GML formatu, pripreme i izrade geodetskog elaborata do predaje DGE na pregled i potvrđivanje
>
2.811
BROJ KORISNIKA
76.276
BROJ REALIZIRANIH DIGITALNIH GEODETSKIH ELABORATA
101.700
UKUPAN BROJ ELABORATA
25.049
BROJ ČESTICA S MJERILOM 1
765.651
BROJ USPJEŠNIH KONTROLA KVALITETE
15.579
BROJ RIJEŠENIH KORISNIČKIH PRIJAVA