Sustav digitalnih geodetskih elaborata
Aplikativno rješenje koje ovlaštenim geodetskim izvoditeljima omogućava potpunu podršku za pripremu digitalnog geodetskog elaborata (DGE) prateći cjelokupan proces od preuzimanja digitalnih podataka početnog stanja u GML formatu, pripreme i izrade geodetskog elaborata do predaje DGE na pregled i potvrđivanje
>
2.792
BROJ KORISNIKA
72.431
BROJ REALIZIRANIH DIGITALNIH GEODETSKIH ELABORATA
96.938
UKUPAN BROJ ELABORATA
22.981
BROJ ČESTICA S MJERILOM 1
745.131
BROJ USPJEŠNIH KONTROLA KVALITETE
15.165
BROJ RIJEŠENIH KORISNIČKIH PRIJAVA